นโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์ hotleasing จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ hotleasing เท่านั้น